Zvučni signal za vožnju unazad

Važna bezbednosna oprema kojom se upozoravaju ljudi iza kamiona da se kamion kreće unazad. Snažan zvuk. Povezan je sa svetlom na kamionu za hod unazad i automatski se uključuje prilikom biranja hoda unazad.