Detektor dima

U slučaju dima ili vatre, optički detektor dima upozorava/budi putnike koji se nalaze u kamionu. Upozorava kada je nizak napon akumulatora i ima vremensku funkciju tako da može da se isključi kada vozač zapali cigaretu. Detektor se automatski ponovo aktivira nakon deset minuta.