EBS - elektronski regulisan sistem za kočenje

Zaustavljanje na vreme

Kad morate naglo da zakočite ili usporite kako do toga ne bi došlo, EBS (elektronski regulisan kočioni sistem) pomoćiće vam da ne dođete u opasnu situaciju.

EBS je elektronski regulisan sistem disk kočnica koje ne blokiraju točkove s visokim efektom kočenja i trenutnim odzivom zahvaljujući prenosu elektronskog signala.

EBS povećava bezbednost u saobraćaju i kamiona i poluprikolica/prikolica. Radne kočnice i pomoćne kočnice zajedno deluju i povećavaju bezbednost i efikasnost. Poručuje se kao standardna oprema kod kamiona sa vazdušnim oslanjanjem i, za neke primene, može se ugraditi i sa lisnatim oprugama.

Kočioni signali se šalju EBS upravljačkoj jedinici kada vozač pritisne pedalu. Niz senzora za brzinu točkova i istrošenost kočionih obloga šalje informacije i upravljačka jedinica utvrđuje pritisak kočenja za svaku osovinu i točak. Modulatori takođe regulišu pritisak vazduha koji dolazi do kočionih cilindara. EBS uz to ima pneumatski pomoćni sistem.

EBS se može poručiti u dva programska paketa - Medium (srednji) i High (visoki). Drugopomenuti paket se koristi za poluprikolice.

Neke EBS funkcije za bezbednost i udobnost:
ABS kočnice koje ne blokiraju točkove.
Senzori istrošenosti obloga (LWS) pokazuju kada je oko 20% obloga kočnica preostalo.
Kontrola istrošenosti obloga (LWC) izjednačava istrošenost obloga kočnica na različitim osovinama.
Upozorenje o temperaturi kočnica za kočnice.
Brake Blending Aktivira se pomoćna kočnica i pojačava radne kočnice.
Sinhronizacija blokade diferencijala (DLS) Pokrenuti točkovi se sinhronizuju pre aktiviranja blokade diferencijala.

Sistem regulacije vučne sile (TCS) regulacija proklizavanja na pogonskim točkovima i sinhronizacija - raspoređuje vučnu silu između pogonskih točkova.
Spoljni zahtev za kočenje (EBD) preko drugih sistema.
Analiza istrošenosti oblogaračuna broj preostalih kilometara u oblogama.
Regulacija momenta otpora sprečava blokiranje pogonskih točkova na klizavim površinama prilikom otpuštanja gasa.
Kontrola blokade diferencijala (DLC) automatsko aktiviranje blokade diferencijala na malim brzinama, na jednostrukim i tandemskim zadnjim osovinama.
Pomoć pri kretanju uzbrdo kočnice se otpuštaju nakon što se stvorio unapred podešen nivo obrtnog momenta motora ili prilikom otpuštanja papučice kvačila na kamionima s manuelnim menjačem, ili oko jedne sekunde nakon što je otpuštena papučica kočnice na kamionima s automatskim menjačem.
Pomoć pri naglom kočenju povećava pritisak kočnica kako bi se optimizovalo usporavanje i skratio zaustavni put.
Nadzor kočnica na točku neprestano proverava funkciju kočnica.
Nadzor statusa sistema EBS preko elektronskog sistema vozila TEA i VCADS Pro.
Upozorenje o radu kočnica upozorava ako je usporavanje previše malo u odnosu na pritisak papučice.
Program elektronske stabilnosti (ESP) Stabilizacija kočnica kod poluprikolica sa
konfiguracijom točkova 4x2, 6x2 i 6x4. Uključen je u EBS High paket.
Kontrola sile na spojnici (CFC) između tegljača i prikolice.
Kočnica za prikolicu(TB) omogućava sprovođenje provere bezbednosti pri zameni prikolica.