Specifikacije šasija za Volvo FH

 Na ovoj stranici nalaze se sledeće informacije:

 • Visine šasije
 • Maksimalno opterećenje prednje osovine
 • Zadnje oslanjanje
 • Visine kačenja, tegljači
 • Vučne poluge
 • Rezervoari za gorivo
 • Rezervoari za AdBlue
 • Vučna sedla
 • Nezavisno prednje oslanjanje
 • Volvo dinamičko upravljanje
 • Prateće osovine
 • Gurajuće osovine
 • Kočnice

Preuzmite kompletne specifikacije šasije kao PDF 1.8 MB

Visine šasije

  X-Low (tegljač) oko 810 mm
Low oko 850 mm
Med oko 900 mm
High oko 1000 mm
X-High oko 1200 mm
 

Maksimalno opterećenje prednje osovine (tone)

Vazdušno Lisnato
X-Low 7.5 -
Low 8 -
Med 9* 10
High 9 10/18**
  X-high - 10/18**
* Sa nezavisnim prednjim oslanjanjem do 8,5 tona
** Dvostruka prednja osovina (FAA20/FAA21)

Zadnje oslanjanje

Tip Osovinska
kombinacija
Tip oslanjanja Opterećenje 1, 2 ili 3
osovine
(tone)
Redukcija Druge osovine
Jednostruka
RAD-L90 4×2 S-parabolično 13 Jednostruka/
u glavčini
RAD-GR 4×2 Vazdušno 11.5/13 Jednostruka/
u glavčini
  RAD-G2 4×2 Vazdušno 13 U glavčini  
 
Dvostruka/ trostruka
RADT-AR 6×2/8×2 Parabolično 19/21 Jednostruka/
u glavčini
Nepokretna prateća
osovina
RADT-GR 6×2/8×2 Vazdušno 19/20.5/22.5/23 Jednostruka/
u glavčini
Nepokretna/upravljiva prateća
osovina/automatski upravljiva
RAPD-GR 6×2 Vazdušno 19/22 Jednostruka/
u glavčini
Nepokretna/upravljiva
gurajuća osovina
  RADD-G2 6×4/8×4 Vazdušno 21/23/26 Jednostruka/
u glavčini
 
RADD-BR 6×4/8×4 Parabolično 21 Jednostruka/
u glavčini
RADD-TR1 6×4/8×4 Parabolično/
standardno lisnato
23/26 Jednostruka/
u glavčini
RADD-TR2 6×4/8×4 Standardno lisnato 26/32 U glavčini
RADD-GR 6×4/8×4 Vazdušno 21/23/26 Jednostruka/
u glavčini
RAPDT-GR 8×2 Vazdušno 27/30/30.5/
31.5/32
Jednostruka/
u glavčini
Tri osovine/upravljiva gurajuća
i upravljiva ili nepokretna prateća
sovina
RADDT-GR 8×4 Vazdušno 27/33/36 Jednostruka/
u glavčini
Tri osovine/upravljiva
prateća osovina
RAPDD-GR 8×4 Vazdušno 27/30.5/32/35 Jednostruka/
u glavčini
Tri osovine/upravljiva
gurajuća osovina
  RADDT-G2 8×4 Vazdušno 27/33/36 Jednostruka/
u glavčini
Tri osovine/upravljiva
prateća osovina

Visine kačenja vučnog sedla

Pogon Visina šasije Oslanjanje Visina okvira Visina vučnog sedla* Pneumatici Minimalna visina kačenja Nominalna visina vožnje**
4×2 X-Low RAD-GR 266 140 295–55 867 912
X-low RAD-GR 266 140 295–60 887 932
Low RAD-GR 266 140 315–60 955 1015
Med RAD-GR 266 140 315–70 1014 1075
Med RAD-GR 300 140 315–70 1031 1092
High RAD-GR 266 140 315–80 1056 1147
High RAD-GR 300 140 315–80 1090 1164
6×2 Low RADT-GR 266 160 315–60 975 1035
Med RADT-GR 266 160 315–70 1034 1095
Med RADT-GR 300 160 315–70 1051 1112
High RADT-GR 300 150* 315–80 1160 1234
Med RAPD-GR 266 160 315–70 1034 1095
Med RAPD-GR 300 160 315–70 1051 1112
High RAPD-GR 266 160 315–80 1076 1167
High RAPD-GR 300 160 315–80 1110 1184
6×4 High RADD-GR 300 150* 315–80 1173 1234
* Montažna visina +60 mm.
** Približne visine.


 

Vučne poluge

Postavljene u okvir, delimično ispod okvira i ispod okvira, vučne poluge služe za vuču tandem prikolica. Poluge za vuču mogu da se montiraju u razmacima od 25 mm.

Rezervoari za gorivo

Mogu da budu aluminijumski ili čelični, zapremine od 150 do 900 litara. Maksimalna zapremina goriva je 1480 litara kod tegljača 4×2.

Rezervoari za AdBlue

Zapremina im je od 32 do 100 litara. Pumpa za AdBlue je integrisana sa modulom rezervoara za AdBlue. Od plastike.

Vučna sedla

Dozvoljena je ugradnja za teret do 36 tona. Asortiman obuhvata ISO vučno sedlo sa L-profilima različite visine, što znatno povećava mogućnost izbora. Vučno sedlo spojeno prirubnicom je laka varijanta sedla jer ne zahteva nikakvu pričvrsnu ploču. Najmanja visina vučnog sedla iznad šasije je oko 140 mm. Integrisano podmazivanje i indikator priključene prikolice postoje kao opcije za određene varijante.

 

Nezavisno prednje oslanjanje

Postoji za 4×2 i 6×2 sa pratećom ili gurajućom osovinom (samo tegljač), pri čemu je maksimalno osovinsko opterećenje 8,5 tona.

Volvo dinamičko upravljanje

Aktivan upravljački sistem sa funkcijom dodavanja i oduzimanja momenta zakretanja.
Obezbeđuje veću silu upravljanja pri malim brzinama, smanjuje udare koji deluju na upravljački sistem i drži volan u položaju za pravolinijsku vožnju pri kočenju po površinama sa mešovitim koeficijentom trenja. Volan se automatski vraća u neutralan položaj i pri hodu unapred i pri hodu unazad.
Može da se poruči kod tegljača i kamiona sa pogonom 4x2, 6x2, 6x4, 8x2 ili 8x4 sa jednostrukom prednjom osovinom.
Volvo dinamičko upravljanje može da se poruči i za dvostruku prednju osovinu na kamionima sa pogonom 8x2 i 8x4.*

* U ponudi tokom 2015.

Prateće osovine

Mogu da imaju nekoliko konfiguracija – da budu nepokretne sa jednostrukim ili dvostrukim pneumaticima, automatski upravljive ili aktivno upravljive. Osovinsko opterećenje: 7,5, 9,5 ili 10 tona.

Gurajuće osovine

Mogu da budu nepokretne i aktivno upravljive, i kod tegljača i kod kamiona. Osovinsko opterećenje: 7,5 ili 9 tona.


Kočnice

Volvo disk kočnice sa EBS sistemom (sistemom za elektronsku kontrolu kočnica) mogu da se poruče sa programskim paketima EBS Standard i EBS Medium za tegljače i kamione. ESP može da se poruči kod tegljača i kamiona sa pogonom 4×2, 6×2 i 6×4. Tako Volvo može da ponudi ESP za gotovo sve ADR primene i EMS kombinacije. Asortiman kočnica takođe obuhvata Volvo doboš kočnice sa bregastim uređajem u obliku slova Z sa ABS sistemom (sistemom za kočenje protiv blokade točkova).


EBS MEDIUM

Kontrola statusa EBS sistema
Nadzor statusa EBS sistema preko elektronskog sistema vozila TEA2+ i alata Volvo Tech Tool.

Sistem za pomoć pri kretanju uzbrdo
Kočnice se otpuštaju samo kada je obrtni moment motora dovoljan da se vozilo pokrene napred.

Analiza istrošenosti obloga
Upozorenje o oblogama kočnica – proračunavanje preostale kilometraže sa trenutnim oblogama kočnica. Automatsko 

Automatsko otpuštanje parkirne kočnice
Parkirna kočnica se otpušta kada vozač pritisne pedalu gasa i izabere neki stepen prenosa (samo I-Shift menjač).
  DODATNE OPCIJE

Zajednička kočnica
Omogućava vozaču da zahteva impulsno kočenje prikolice. Kočnica se tada automatski aktivira i rizik od zanošenja je minimalan. Samo za kamione.

ESP (elektronski program stabilnosti)
Sistem za stabilizaciju kočnica aktivira kočnice pojedinačno na svakom točku, čime obezbeđuje stabilnost cele kombinacije vozila i suprotstavlja se njenom zanošenju i prevrtanju, kao i ljuljanju prikolice. ESP ispunjava zakonske zahteve za elektronsku kontrolu stabilnosti vozila.

Stop svetlo pri naglom kočenju
Prilikom naglog kočenja pri brzini iznad 50 km/h, stop svetla trepere brzinom od četiri treptaja u sekundi.

Hidraulični retarder
Kompaktni retarder na menjaču maksimalne snage 440 kW.