Volvo kamion sa Volvo motorom.

Sa četiri ili šest cilindara. Zapremine od 5,1 ili 7,7 litara. Ima veliki obrtni moment, veliku snagu i brz odziv. Volvo dizel motor D5K ili D8K vam uvek pomaže da se izborite sa zahtevnim gradskim jezgrima. Maksimalno ste produktivni i rentabilni. Svakog radnog dana.

Isprobajte ga sami
Pronađite najbližeg Volvo zastupnika i zakažite probnu vožnju za novi Volvo FL.

Idite na lokator zastupnika


Euro 6

Euro 6 nikada ne pravi kompromise.

D5K i D8K su konstruisani tako da zadovolje stroge evropske standarde o emisiji izduvnih gasova dizel motora kojima se reguliše količina zagađivača. Da bi zadovoljila zahteve Euro 6 standarda, firma Volvo je motoru dodala sistem za recirkulaciju izduvnih gasova (EGR) sa hladnjakom, pa novi motor zadovoljava propise, ali nema manji obrtni moment ili izlaznu snagu. To je dobitna kombinacija za sve.


D5K motor

D5K ili D8K – što god zadovoljava vaše potrebe.

Volvo D8K motor je logičan izbor za distribuciju po gradskim jezgrima. Ima širok opseg izlazne snage i impresivan odziv, što vam obezbeđuje potrebne performanse. Ako se odlučite za optimizovan 12-tonski Volvo FL, D5K je idealan izbor. On je manji i lakši, ali je ipak jedan od najsnažnijih četvorocilindarskih motora na tržištu.

Pročitajte više o efikasnosti motora


Kriva obrtnog momenta – garantovana udobna vožnja

Kriva obrtnog momenta Volvo motora
– garantovana udobna vožnja

Brzo ubrzavanje, lako rukovanje na malim brzinama i prvoklasna vučna snaga. D5K i D8K motori imaju širu, ravniju krivu obrtnog momenta i bolji odziv pri malim brojevima obrtaja. Maksimalni obrtni moment D5K motora se kreće od 800 do 900 Nm, a D8K motora od 950 do 1050 Nm, što znatno smanjuje potrebu za promenom stepena prenosa. Dugogodišnje iskustvo firme Volvo u tehnologiji dizel motora jasno je čim počnete da upoređujete krive obrtnih momenata motora.


Volvo motori – velika snaga

Odgovarajuća snaga.

Bez obzira na to da li vozite kamion sa D5K ili D8K motorom, uvek imate dovoljno snage. Izlazna snaga D5K motora je 210 ili 240 KS, a D8K motora 250 ili 280 KS. Kada se tome dodaju izvanredna upravljivost i munjevit odziv, snažni motori vas vode do odredišta brzo, efikasno i, pre svega, na vreme.

Pogledajte kompletne specifikacije motora


Asortiman motora za FL

KS kW Obrtni moment
D5K210 210 154 800 Nm
D5K240 240 177 900 Nm
D8K250 250 184 950 Nm
D8K280 280 206 1050 Nm


Filter za čvrste čestice u dizel gorivu

Kontrolisana regeneracija pomoću filtera za čvrste čestice u dizel gorivu.

Izduvni gasovi motora sadrže mikroskopske čestice čađi. Da bi aktuelni propisi bili zadovoljeni, ove čestice čađi zadržava i troši DPF tokom procesa regeneracije nakon koga nastaje sitan pepeo.

D5K i D8K motori imaju DPF filter čije se stanje lako prati preko instrument table. Komande na instrument tabli prate status filtera i blagovremeno vas upozoravaju pre potrebne aktivne regeneracije onda kada automatska, pasivna regeneracija nije moguća, npr. pri radu u ekološkoj zoni.


Veliki broj opcija za izvode snage

Opcije za izvod snage.

Da biste mogli da pogonite opremu za rukovanje teretom ili drugu dodatnu opremu, vaš kamion mora da bude opremljen dodatnim izvorom snage – izvodom snage. Stavite jedan ili više njih da biste snagu motora preneli do pojedinačnih priključaka, npr. do dizalice ili mešalice za cement. Za Volvo FL postoji veliki broj opcija za izvode snage koje zadovoljavaju sve potrebe svih distributivnih ili transportnih zadataka.

Pogledajte kompletne specifikacije izvoda snage i motora


Naše rešenje za Euro 6.

Motor
Leptir ventil u zatvorenoj petlji, turbokompresor, EGR sa hladnjakom i mnogo toga drugog. Nove komponente motora imaju dva glavna zadatka: da poboljšaju protok gasova i obezbede da izduvni gasovi dođu u sistem za naknadnu obradu na optimalnoj temperaturi.

Dodatna brizgaljka
Specijalna brizgaljka za dizel gorivo toplotno reguliše DOC i obezbeđuje efikasnost DPF-a i ispravnu funkciju SCR-a

Oksidacioni katalizator za dizel gorivo (DOC)
DOC proizvodi NO₂ neophodan za efikasno sagorevanje čvrstih čestica u DPF filteru. U hladnim uslovima, obezbeđuje i toplotu za regeneraciju.
Filter za čvrste čestice u dizel gorivu (DPF)
Filter sakuplja čvrste čestice (PM) i skladišti ih sve dok ne sagore tokom automatske regeneracije.

Selective Catalytic Reduction (SCR)
U zoni mešanja izduvni gasovi se prskaju AdBlue tečnošću. U katalizatorima se azotni oksidi (NOₓ) efikasno pretvaraju u bezopasni azotni gas i vodu.

Katalizator neobrađenog amonijaka (ASC)
Poslednja komponenta ispred izduvne cevi u kojoj se uklanja preostali amonijak (NH₃).