Za sve vaše potrebe ima puno prostora.

Više prostora za gorivo

Više prostora za gorivo...

Što više goriva nosite, to ga ređe dosipate. Premestili smo neke elemente na novom Volvo FM kamionu da biste dobili još mesta za gorivo. Brojne veličine rezervoara mogu se poručiti u različitim kombinacijama, što omogućava transport maksimalne zakonske količine goriva.

Nadgradnja Volvo FM kamiona

…ili složene nadgradnje

Za neke vrste primene šasija mora da zadovolji vrlo specifične zahteve. Kod novog Volvo FM kamiona možete da uklonite jedan deo opreme sa šasije kako biste oslobodili prostor za nadgradnju, što vam daje nenadmašnu fleksibilnost.

Pročitajte priču o fleksibilnosti i dobiti

Karakteristike oblika šasije

A. Kutija za akumulatore.

Pomerili smo kutiju za akumulatore za 300 mm da bismo napravili prostor za dodatnih 100–120 litara goriva. Međutim, to nije sve. Možemo da je potpuno uklonimo i postavimo pozadi (na tegljačima sa vazdušnim oslanjanjem). Tako dobijate prostor za još 300 litara goriva i olakšavate postavljanje nadgradnje.

B. Rezervoar za AdBlue.

Novi rezervoar za AdBlue od 50 litara može kod tegljača da se montira iza kabine (na vrh okvira) kako bi se oslobodili bokovi šasije.

C. Rezervoari za gorivo.

Ako ste kao većina ljudi, želite da dopunjavate gorivo što jeftinije i ređe. Zato Volvo FM može da bude opremljen raznoraznim rezervoarima za gorivo koji se razlikuju po obliku, položaju, visini, zapremini i materijalu. Rezervoari kapaciteta od 150 litara do 900 litara mogu da se kombinuju na razne načine kako bi kapacitet goriva bio maksimalan.

D. Modulator za proizvodnju vazduha (APM).

Kod tegljača je kontrolna jedinica vazdušnog kompresora sada premeštena unutar okvira šasije da bi se povećao prostor za opremu koja se montira na šasiju ili rezervoare za gorivo.

E. Rezervoari za vazduh.

U zavisnosti od kamionske specifikacije, rezervoari za vazduh mogu da se postave na raznorazne pozicije. To još više povećava fleksibilnost.

F. Prazna strana šasije.

Ako to vaša nadgradnje zahteva, često možete da specificirate Volvo FM tako da sva oprema bude sa jedne strane kako bi isporučilac nadgradnje drugu stranu iskoristio za sebe.

Šasija tegljača Volvo FM 4x2, pogled odozgo
Šasija kamiona Volvo FM 6x2, pogled odozgo