Volvo Action Service

Služba Action Service spoločnosti Volvo

Prázdna pneumatika alebo rozbité čelné sklo - to sa môže stať kedykoľvek a komukoľvek. Ak sa to však stane s vaším nákladným vozidlom Volvo, nie ste na to sami. Keď čokoľvek preruší vašu prepravu, pracovníci služby Volvo Action Service čakajú na váš telefonát.

Sme na blízku, nech sa stane čokoľvek
Volvo Action Service je asistenčná služba poskytovaná 24 hodín denne, 7 dní v týždni. S podporou našej rozsiahlej celoeurópskej siete vám pomáhame s opravami nákladných vozidiel. Ponúkame podporu pri problémoch s návesom, nadstavbou, chladením, mraziarenskými jednotkami alebo pneumatikami.

Vždy, keď potrebujete pomoc, stačí zavolať službu Volvo Action Service. Budete spojení s koordinátorom prípadu, ktorý hovorí vaším jazykom a bude vám k dispozícii počas celého prípadu. Ak to bude potrebné, skúsený a angažovaný technik služby Volvo Action Service vám pomôže na ceste.

Služba Volvo Action Service obsahuje:

Pomoc na ceste 24/7
Služba Volvo Action Service ponúka pomoc 24 hodín denne, 7 dní v týždni prostredníctvom rozsiahlej celoeurópskej siete predajcov a dielní.

Skúsení technici spoločnosti Volvo
Všetci technici sa neustále zúčastňujú školení týkajúcich sa nových produktov, servisných metód a zariadení.

Finančná výpomoc
Ak sa vodič dostane do finančných problémov alebo mal neočakávané výdavky, služba Volvo Action Service môže zabezpečiť finančnú výpomoc v prípade núdze.

Prekladateľská služba
Po spojení so službou Volvo Action Service sa vodič môže rozprávať s osobou, ktorá ovláda jeho jazyk. Ak sa vodič nedokáže dorozumieť, koordinátor môže robiť tlmočníka medzi vodičom, políciou alebo miestnym technikom.

Oprava nákladného vozidla a návesu
Servis a oprava nákladného vozidla. Pomôžeme vám aj v prípade problémov s návesom, nadstavbou alebo doplnkovým vybavením, ako sú sklopné zadné plošiny, mraziarenské jednotky a pneumatiky.

Právna pomoc
V prípade problémov s miestnymi úradmi môže služba Volvo Action Service zabezpečiť pre vodiča právnu pomoc.

VAS na zavolanie - služba nového Volvo FH
Neplánované zastavenie na konci sveta? Služba Volvo Action Service je na dosah jedného tlačidla. Systém vás automaticky spojí s operátorom, ktorý hovorí vaším jazykom. Ten si načíta údaje o nákladnom vozidle. Následne je servis rýchly a presný, pretože už pozná vaše číslo podvozku, polohu a možné chybové kódy.