Nové Volvo FH

Čo vojde dnu, musí raz ísť von

Existujú štyri hlavné zložky výfukových plynov, ktoré majú negatívny dopad na zdravie a životné prostredie: oxidy dusíka, pevné častice, uhľovodíky a oxid uhoľnatý. My v spoločnosti Volvo Trucks sme sa zamerali hlavne na zníženie emisií oxidov dusíka a pevných častíc. Za posledných 20 rokov sme dokázali v nových nákladných vozidlách znížiť emisie oxidov dusíka o 75 % a pevných častíc o 85 %. To však nie je koniec.


Súlad s normou Euro 5

Súlad s normou Euro 6

Emisné normy pre nákladné vozidlá určujú prijateľnú hranicu výfukových emisií nových vozidiel predávaných v členských krajinách EÚ. Súčasná norma Euro 6 nadobudla platnosť 1. januára 2014 a vyžaduje výrazné zníženie emisií oxidov dusíka (NOX) a pevných častíc (PM).

Technológie SCR a AdBlue v nákladnom vozidle budúcnosti

Technológie SCR a AdBlue v nákladnom vozidle budúcnosti

Spoločnosť Volvo si zvolila technológiu Selektívnej katalytickej redukcie (SCR), aby splnila požiadavky noriem Euro 5 aj Euro 6. Táto technológia využíva pridanú zmes AdBlue, ktorá je vstrekovaná do výfukových predtým, než prejdú konvertorom katalyzátora SCR, kde sa oxidy dusíka premenia na neškodný plynný dusík a vodnú paru. Infraštruktúra pre AdBlue sa neustále rozširuje.