Rešitve za uspešnejše poslovanje

Rešitve za uspešnejše poslovanje

Sistem Dynafleet smo razvili, da bi vam omogočili dostop do pravilnih in tekočih podatkov natanko takrat, ko jih potrebujete. Pri tem vam sistem pomaga odpraviti tudi spodaj naštete težave.


Nadzor nad stroški goriva

Nadzor nad stroški goriva: Poročila o gospodarnosti porabe goriva vam zagotavljajo podrobne podatke o trenutni porabi in trendih. To vam olajšuje spodbujanje voznikov k spremembam pri načinu vožnje za manjšo porabo – in spremljanje napredka skozi čas.
Večja produktivnost voznikov

Večja produktivnost voznikov: Vse voznikove dejavnosti se zapisujejo in prikazujejo. Čez koliko časa bo potreboval premor? Ali lahko sprejme ta novi prevoz še v tej delovni izmeni? Sistem vse to izračunava in vam pregledno prikazuje, tako da lahko polno izkoristite vsako minuto.
Ugotavljanje prostih zmogljivosti

Ugotavljanje prostih zmogljivosti:
Dynafleet vam lahko sestavi seznam vseh vozil, primernih za novo vožnjo. Ob upoštevanju dejavnikov, kot so geografska lokacija, preostali vozni čas in omejitve hitrosti, laže sprejmete najboljšo odločitev.

Sledljivost vozil in tovorov

Sledljivost vozil in tovorov:
Poročila natančno prikazujejo rabo vozil. Kako pogosto voznik zavira? Ali kako pogosto vozi v prostem teku? Primerjava ravnanja dveh voznikov v istem tovornjaku včasih razkrije znatne razlike. Dynafleet vam jih pomaga odpravljati, s tem pa se zmanjša obraba vozila in izboljša način vožnje.

Spoštovanje predpisov o voznikovih časih

Spoštovanje predpisov o voznikovih časih:
Voznikovi časi znajo biti zapleten problem. Ampak ne z Dynafleet. Ta sistem za upravljanje voznega parka vam pomaga spremljati vse dejavnosti voznikov – pretekle in tekoče. Sistem v tovornjaku in v centrali sproži opozorilo, če se kateremu od voznikov izteka dovoljeni vozni čas.

Manj dela v pisarni

Manj dela v pisarni:
Dynafleet samodejno opravi precej nalog, ki ste jih doslej opravljali ročno, denimo prenos podatkov iz tahografov in analizo niza parametrov vozil. To vam prihrani precej administrativnega dela, zato imate več časa za druge naloge.

Spremljanje učinkov na okolje

Spremljanje učinkov na okolje:
Okoljska poročila vam omogočajo natančno spremljati izpuste CO2 vašega voznega parka. Na zahtevo je mogoče poročila samodejno pošiljati naročnikom. To vam olajšuje proaktivno ravnanje, obenem pa vam prihrani čas pri analizi podatkov.