Najvarnejši Volvo na svetu
Najvarnejši Volvo na svetu

Najtrdnejša Volvova kabina doslej je standardno opremljena z loputo za zasilni izhod. Najzahtevnejši testi obnašanja pri trku kažejo, da ima voznik v njej dobre možnosti, da preživi tudi trk v mirujočo oviro s hitrostjo 80 km/h.

Nova serija Volvo FH je prestala več kot tisoč računalniških simulacij trkov in dvajset pravih testnih trkov. To precej presega običajni obseg testiranja. Čeprav niso več obvezni, Volvo še vedno opravlja teste vozil po švedskih standardih – ki so v svetu znani kot „švedski testi obnašanja ob trku” oziroma „najzahtevnejši testi obnašanja ob trku na svetu”.

Simulacije in testi so nam omogočili razviti konstrukcijo kabine, ki vozniku nudi vrhunsko zaščito. Kabina je zdaj obenem večja in trdnejša.


Varnost v realnih okoliščinah

Testi trka potrjujejo prednosti nove konstrukcije kabine. Testna lutka je preživela tudi najhujši test, trk pri hitrosti 50 km/h v fiksno oviro v obliki tovornjaka. Tak testni trk ustreza trku v mirujoč tovornjak s hitrostjo 80 km/h v stvarnosti, kaže pa, da bi voznik preživel tudi tak trk.

„Na kabino brez zasilnega izhoda sploh pomislili nismo”

„Pri novem Volvu FH smo imeli priložnost zasnovati konstrukcijo kabine povsem na novo, brez omejitev. Priložnost smo v celoti izkoristili in naredili naš doslej najvarnejši tovornjak,” pravi Matti Koponen iz Volvovega oddelka za projektiranje kabin. Samo pri Volvu opravljajo teste na kabinah z vgrajeno vso opremo in napolnjenimi odlagalnimi prostori.

„Preprečiti je treba, da bi voznika ob trku poškodoval kak del opreme ali prtljaga v kabini. Tudi avtomat za kavo mora ostati na svojem mestu,” pravi Ulf Torgilsman, strokovnjak za testiranje trkov v Volvovem oddelku za projektiranje kabin.

Prva standardno vgrajena loputa za zasilni izhod

Polovica nesreč tovornjakov se konča tako, da se tovornjak tudi prevrne. Iz na boku ležeče kabine se je navadno skrajno težko rešiti skozi vrata. Odkar so vetrobranska stekla prilepljena na okvir, pa tudi izbitje tega stekla ne pride več v poštev. Rešitev je loputa za zasilni izhod.

„Če naj bo vetrobransko steklo prilepljeno, je treba poskrbeti za drugo pot, po kateri se lahko voznik reši. Ta zahteva je bila brezpogojna,” pravi Ulf Torgilsman, strokovnjak za testiranje trkov.


Strešno okno čez dan in zasilni izhod, kadar je potreba.
Prva standardno vgrajena loputa za zasilni izhod

Zelo veliko strešno okno

Zato ima zdaj vsak Volvo FH vgrajeno strešno okno, ki služi tudi kot loputa za zasilni izhod. Meri 50 × 70 centimetrov, kar tudi najobilnejšim voznikom zagotavlja izhod brez težav.

Še več, strešno okno izpolnjuje zahteve glede zasilnega izhoda za tovornjake, ki prevažajo vnetljive tovore, denimo bencin in podobne snovi. Še ena prednost je razkošna osvetlitev kabine skozi strešno okno. Voznik se počuti ugodneje, potrebno pa je tudi manj električne razsvetljave.

„Prijetno delovno okolje je pomembno tudi za večjo varnost. Voznik v njem lažje ostane zbran. Lahko torej rečemo, da loputa za zasilni izhod sama po sebi zmanjšuje tudi tveganje, da jo boste v resnici potrebovali,” pravi Matti Koponen iz Volvovega oddelka za projektiranje kabin. To se ujema z Volvovim ciljem delati varne tovornjake.

7
Varnost