Miljö

Vårt miljöåtagande

Vi föredrar att se dagens miljöfrågor som utmaningar, inte problem. Och då gäller det inte bara lastbilar. Vi var till exempel först med att bygga en koldioxidneutral fabrik. Men vi slår oss inte till ro för det – vi vet att du förväntar dig att vi levererar nya lösningar. Det är kanske den största utmaningen vi har åtagit oss, men vi är fast beslutna att gå i spetsen för en miljömässigt hållbar transportsektor.