Vår verksamhet

Vår verksamhet

Vårt miljöarbete sträcker sig inte bara till lastbilarna. Tillverkningen är en lika viktig del i en hållbar verksamhet. Vårt övergripande mål är att produktionen ska genomsyras av hållbarhet på alla nivåer, från fabrik till återförsäljare. Genom åren har vi drivit utvecklingen framåt på flera områden inom fordonstillverkningen.

Hela bilden
Som en del av vårt miljöarbete har vi fokuserat på att ständigt förbättra våra produktionsmetoder, fabriker och transporterna till och från våra fabriker ur miljösynpunkt.

Vi var det första företaget som byggde en koldioxidneutral fabrik. Anläggningen i Umeå har lägst lösningsmedelsutsläpp i hela branschen och vi jobbar med att fler av våra återförsäljare ska bli koldioxidneutrala. För de kommande åren planerar vi att utöka arbetet globalt så att det omfattar så stor del som möjligt av produktionen.