Energieffektivitet

Energieffektivitet

Dieselmotorn är i dag den dominerande kraftkällan för tunga kommersiella fordon. Det främsta skälet till att just den tekniken dominerar är att den ger överlägsen verkningsgrad eftersom förbränningen sker under högt tryck och hög temperatur.
Den maximala verkningsgraden för en modern dieselmotor (hur bra den omvandlar bränsleenergin till användbart arbete) är omkring 45 procent. Och det finns potential för att förbättra den siffran ytterligare. Jämfört med en lastbil som användes vid motsvarande transportuppdrag 1970 har bränsleförbrukningen minskat med ungefär 40 procent. På Volvo Lastvagnar nöjer vi oss inte med det utan strävar efter att förbättra effektiviteten med en procent varje år.