Banbrytande förbättringar

Banbrytande förbättringar

1930-talet var ett årtionde med växande framgångar och förbättrade produkter för Volvo. Även om den första generationen lastbilar såg gammalmodiga ut, kom Volvo snart ikapp mer väletablerade tillverkare.

Volvo började tillverka lastbilar med effektiva hydrauliska bromsar. Bilarna gick på dieselbränsle och hade stålhjul i stället för hjul med träekrar. Volvos tunga lastbilar blev snart en vanlig syn på vägarna i Sverige och på vissa utvalda exportmarknader.


Efter 1920-talets blygsamma början blev Volvo den dominerande lastbilstillverkaren i de nordiska länderna i mitten av 30-talet.

Nu är det dags att spänna fast säkerhetsbältet och läsa mer om 30-talets snabba landvinningar för Volvolastbilarna.