F10 och F12

F10 och F12


Under första hälften av sin historia var Volvo ofta ett ganska konservativt företag i fråga om produkterna. Det berodde i stor utsträckning på att det saknades resurser för design och tester, och att den tidens bildesign ofta var extremt tillförlitlig (förutsatt att bilarna inte överutnyttjades förstås).

I frontlinjen för europeisk design
När Volvo växte och fick större resurser, ställde sig företaget i frontlinjen för europeisk design. Ett exempel var lastbilarna F86 och F88, som var unika när de lanserades i Europa, men som ändå var påverkade av amerikanska designtrender.

De mest uppseendeväckande produkter som någonsin har lanserats av Volvo var utan tvekan F10 och F12 från 1977. Dessa banbrytande lastbilar skapade en helt ny standard för ergonomi och säkerhet. Alla lastbilar av alla märken som har lanserats under de senaste två årtiondena har i hög grad påverkats av de här lastbilarna.

Ett särskilt arbetslag för säkerhet och ergonomi
Under inflytande av förarna och deras skandinaviska organisationer på 1960- och 1970-talen skapade Volvo en särskild arbetsgrupp för större säkerhet och ergonomi. En av arbetsgruppens uppgifter var att gå igenom alla lastbilsolyckor i Sverige och på så sätt hitta metoder för att utforma säkrare och mer ergonomiska lastbilar i framtiden. Det påtagliga resultatet var lastbilarna F10/F12, men samma idéer har naturligtvis legat bakom alla Volvos lastbilar sedan dess.

De nya lastbilarnas chassi- och drivlinekomponenter byggde till stor del på de komponenter som lanserades med de nya N-lastbilarna 1973. Det borgade för att de var mycket noggrant testade. Men det var inte det mest radikala med Volvos nya tunga F-lastbilar.

Förhindra olyckor …
Hytten var monterad vid chassit med spiralfjädrar, vilket ökade sittkomforten och gjorde förarens sittplats mycket skonsammare för ryggen och motverkade andra långsiktiga hälsorisker för föraren. Ergonomin förbättrades även genom att föraren kunde ställa in ratten enligt egna önskemål. De nya F-lastbilarna hade också mycket stora fönster, vilket förbättrade sikten och därmed den aktiva säkerheten genom minskad olycksrisk.
Eftersom de här lastbilarna ofta användes för fjärrtransporter, ingick ett särskilt bagageutrymme, som föraren kunde nå från en yttre dörr. För att minska risken för inbrott var den låst från insidan.

… och minska skadorna
Integrerad luftkonditionering var en nyhet i Europa. Tidigare luftkonditionering bestod ofta av ett tillbehör som blåste kall luft genom ett enda luftuttag mot vissa delar av förarens kropp. Det var snarare hälsovådligt än hälsosamt. Den passiva säkerheten förbättrades genom att hytten vadderades och att alla vassa föremål togs bort. Det minskade skaderisken vid olyckor. Hytten testades naturligtvis enligt de svenska testföreskrifterna för hytter, vilka var världens mest krävande.

En lätt säkerhetshytt
Den genomtänkta utformningen gjorde att hytten, trots att den var sofistikerad, blev ganska lätt. Eftersom hytten konstruerades innan man hade tillgång till datorstödd konstruktion, skulle det dock ha varit svårt att göra en säkerhetshytt lika lätt som en "vanlig" hytt.

I sina ursprungliga versioner var F10/F12 utrustade med ett platt tak som är lätt att känna igen. Någon Globetrotter-version fanns inte förrän 1979.