Volvo Trucks Historia

Drivit utvecklingen fram?t under decennier

Lastbilen har en sp?nnande historia och dess betydelse som transportmedel ?kar st?ndigt. N?r Volvo producerade den f?rsta lastbilen, i slutet av 1920-talet, betraktades den bara som ett komplement till h?stdragna vagnar, t?g och sj?transporter.

I dag har lastbilen blivit det viktigaste transportmedlet f?r varutransporter, som ?r s? avg?rande f?r att det moderna
samh?llet ska fungera.

H?r f?ljer historien om v?ra lastbilar, indelad i tio?rsperioder.
Som vi ser det ?r detta ocks? historien om hur den moderna lastbilen har utvecklats.

Trevlig l?sning!