Jag vill ha mer information om de förarrapporter som är tillgängliga i lastbilen.När föraren sätter i förarkortet kan han eller hon registrera förarloggen i den mobila enheten. I loggen visas ackumulerad tid för fyra olika aktiviteter: körning, arbete, vila och väntan.