Utsläpp från lastbilar

Utsläpp från lastbilar

För en ljus framtid
Lastbilarnas påverkan på miljön kommer i första hand från avgasutsläppen. Det är därför vi gör allt vi kan när det gäller forskning och utveckling genom att reducera utsläppen och ligga i täten när det gäller miljöteknik.

Effektiv avgasefterbehandling
Dieselmotorer är ytterst energieffektiva. Temperaturen är hög under förbränningen och det finns ett luftöverskott för att se till att förbränningen nästan blir fullständig. Kolvätes- och kolmonoxidnivåerna är låga jämfört med motsvarande nivåer från bensinmotorer (ottomotorer).

Å andra sidan producerar en dieselmotor mer kväveoxider än en bensinmotor. Genom att övervaka förbränningen regleras balansen mellan kolväte/kolmonoxid och kväveoxid.

Bränslekvalitet
Dieselbränsle har ett högre energivärde än bensin men innehåller högre nivåer av aromatiska kolväten. Bränsle med låga svavelhalter (10 ppm) introducerades i EU under januari 2009.

Reningsteknik
Det finns flera sätt att minska utsläppen. Filter eller partikelfällor minskar mängden partiklar som släpps ut, medan katalysatorer effektivt förbränner avgaser under kontrollerade förhållanden.
 
Dieselpartikelfiltersatsen kan eftermonteras på lastbilar med Euro 2- och Euro 3-motorer så att de också får köra i miljözonerna (gäller dock ej miljözoner i Sverige).
 
Den minskar effektivt andelen substanser i avgaserna som påverkar hälsan, till exempel kolmonoxid, kolväten och sotpartiklar. Det slutna filtret minskar avgasernas inverkan på hälsan med 80-95 procent, utan att motoreffekten påverkas.

Vår lösning för att uppfylla emissionskraven är dieselmotorer med ännu effektivare förbränning tillsammans med efterbehandlingssystem såsom EGR (avgasåterledning) eller SCR (selektiv katalysatorreduktion). Läs mer i avsnittet om Standarderna Euro 4 och Euro 5.