SRC - teknik

SCR-teknik


Uppfyller kraven

Vi är övertygade om att SCR-teknik (selektiv katalysatorreduktion) är ett bra alternativ för att garantera överensstämmelse med utsläppslagstiftningen Euro 4. SCR är en välbeprövad och tillförlitlig teknik utan begränsningar när det gäller effekt. SCR är också den mest bränsleeffektiva lösningen bland de


tekniker som finns tillgängliga för Euro 4 och Euro 5. Fördelen med SCR-metoden är att den kan anpassas för att överensstämma med både Euro 4 och Euro 5. I en Euro 5-motor injiceras t.ex. mer AdBlue för att reducera halten av kväveoxid ytterligare. För Euro 4 utgör tillsatsen ca 3-4 procent av bränslemängden och för Euro 5 ca 5-7 procent.