EBS - elektroniskt styrt bromssystem

Stanna i tid

Oavsett om du behöver tvärbromsa eller sakta ned får du stöd av EBS (det elektroniska styrda bromssystemet) så att du gör det säkert.

EBS är ett elektroniskt styrt system för låsningsfria skivbromsar med hög bromseffekt som varnar omedelbart tack vare en elektronisk signalväxellåda.

EBS ökar trafiksäkerheten för både jämnlastbilar och dragare. Hjulbromsarna och tillsatsbromsarna samverkar, vilket ökar både säkerheten och effektiviteten. Det är monterat som standard på lastbilar med luftfjädring och kan installeras i vissa applikationer med bladfjädring.

Bromssignaler skickas till EBS-styrenheten när föraren trampar ned pedalen. Ett antal givare för hjulhastighet och bromsbeläggslitage skickar information och styrenheten avgör bromstrycket för varje axel och hjul. Modulatorer reglerar också det lufttryck som levereras till bromscylindrarna. EBS har även ett pneumatiskt reservsystem.

EBS finns i två olika programpaket - medium och hög. Det senare är avsett för påhängsvagnar.

Vissa EBS-funktioner för säkerhet och komfort:
ABS låsningsfria bromsar.
Avkänning av beläggningsslitage (LWS) anger när ca 20 procent av bromsbelägget återstår.
Kontroll av beläggningsslitage (LWC) jämnar ut slitage mellan bromsbeläggen på de olika axlarna.
Bromstemperaturvarning för bromsarna.
Bromsutjämning Tillsatsbromsen aktiveras för att förstärka hjulbromsarna.


Synk. differentialspärr
(DLS) Drivhjulen synkroniseras innan differentialspärren aktiveras.
Antispinnreglering (TCS) Antislirning och synkronisering - fördelar dragförmågan mellan drivhjulen.
Externa bromssignaler (EBD) via andra system.
Analys av beläggningsslitage beräknar antalet kilometer kvar i beläggen.
Motorsläpmomentreglering förhindrar drivhjulen från att låsas på halt underlag när gaspedalen släpps upp.
Kontroll differentialspärr (DLC) Automatisk aktivering av differentialspärren vid låga hastigheter på solo- och tandembakaxlar.
Starthjälp i backe Bromsarna avaktiveras efter att en förinställd vridmomentsnivå har byggts upp eller när kopplingspedalen släpps upp på lastbilar med manuell växellåda, eller ca en sekund efter att bromspedalen har släppts upp på lastbilar med automatväxellåda.
Nödbromsservo ökar bromstrycket för att optimera retardationen och minska stoppsträckan.
Hjulbromskontroll kontrollerar bromsfunktionen kontinuerligt.
EBS statusövervakning via TEA bilens elsystem och VCADS Pro.
Varning vid dålig bromsförmåga Varnar om retardationen är för låg i förhållande till pedaltrycket.
Elektroniskt stabiliseringssystem (ESP) Bromsstabilisering för påhängsvagnar med
4x2-, 6x2- och 6x4-drift. Ingår EBS High.
Kopplingskontroll (CFC) mellan dragbil och släpvagn.
Släpvagnsbroms (TB) gör det möjligt att utföra säkerhetskontroll vid släpvagnsbyte.