Håll dig på banan

Sladd- eller vältolyckor hör till de vanligaste tillbuden där lastbilar är inblandade och för att hjälpa dig återställa balansen har vi utvecklat Electronic Stability Program - ESP (elektroniskt stabiliseringssystem).

ESP motverkar de krafter som kan driva lastbilen av vägen genom att lastbilens elektroniska bromssystem, motorn, retardern och släpvagnens bromssystem samverkar.

Systemet består av tre givare på dragbilen som mäter girvinkel, sidoacceleration och rattvinkel. En centralenhet beräknar de kontinuerligt inkommande avläsningarna och när dessa inte överensstämmer aktiveras bromsarna individuellt på ett eller flera hjul efter behov. Samtidigt reduceras motorns vridmoment så att hastigheten sänks till dess att jämvikt har återuppnåtts.

Stabiliseringssystem anpassat efter tyngdpunkten
Det är inte ovanligt att man kör lastat med hög tyngdpunkt i ena riktningen och sedan kör tom tillbaka med låg tyngdpunkt. Nu erbjuder Volvo Lastvagnar en speciell ESP-variant som tar hänsyn även till detta. Det gör att exaktheten när ESP griper in blir större, vilket leder till en markant ökad säkerhet.


ESP

ESP är mycket effektivt vid risksituationer som:

  • Överskattning av möjlig kurvhastighet (till exempel avsmalnande kurvor, landsvägsavfarter, stadspassager).
  • Manövrering med plötsliga rattrörelser för att undvika hinder (till exempel när föraren styr lastbilen från vägkanten och tillbaka till vägen eller vid sladd).
  • Körning med lastad påhängsvagn i smala kurvor på hal yta (släpet kanar vid sväng, fällknivseffekten).