I-Shift-v?xell?da

I-Shift. Gl?m v?xell?dan. Bara k?r.

I-Shift-v?xelspak

L?ttar ditt sinne. Och l?ter v?nsterfoten vila.

Med I-Shift blir k?rningen ett rent n?je. Du slipper kopplingspedalen och kan lugnt koncentrera dig p? de andra tv?. I-Shift anv?nder sin inbyggda intelligens f?r att snabbt och automatiskt v?lja r?tt v?xel i alla l?gen. Och programvaran v?xlar skickligare ?n den b?sta av f?rare. Men om du ?nd? vill vara mer delaktig kan du sj?lvklart vara det. Med knapparna p? v?xelspaken kan du v?xla manuellt.

?

I-Shift dash-mounted gear control

Ett ov?ntat alternativ. I-Shift utan v?xelspak.

I Volvo?FH kan du v?lja bort den traditionella spaken och i st?llet f? fyra knappar p? instrumentbr?dan.

Tack vare extrautrymmet som frig?rs blir det lite l?ttare att ta sig runt i hytten.?

?

Spara br?nsle med I-Shift

L?t I-Shift spara br?nsle. Pengarna kommer att rulla in.

I-Shift ?r konstruerad f?r att spara br?nsle. F?rst och fr?mst ?r de interna energif?rlusterna l?ga ? l?gre ?n med manuella v?xell?dor. Men det ?r elektroniken som g?r den stora skillnaden. N?r du k?r i ekonomil?ge g?rs varje v?xling i exakt r?tt ?gonblick, s? att motorn f?r arbeta inom sitt mest effektiva varvtalsintervall.

Och s? har vi I-Roll. Det ?r en unik funktion som frikopplar motorn i nedf?rsbackarna s? att lastbilens r?relseenergi anv?nds i st?llet f?r br?nsle. Resultatet? Upp till 2 % l?gre br?nslef?rbrukning.

?
I-See f?r I-Shift

I-See. Aldrig mer p? ok?nda v?gar

I-See tar, bokstavligt talat, intelligensen hos I-Shift ett steg l?ngre. Det ?r en banbrytande programvara som drar nytta av den inbyggda GPS:en f?r att memorera v?garna och spara dem i en central databas s? att andra lastbilar fritt kan anv?nda dem. Med den h?r informationen kan I-Shift ta h?nsyn till den kommande topografin n?r den v?ljer v?xel. Det ?r som att ha en erfaren andrepilot vid sin sida, som kan varje del av v?gen utantill. I-See ger br?nslebesparingar p? upp till ytterligare 5 % (om I-Cruise ?r aktiverad hela tiden).

L?s mer om I-See.

I-Shift HD

N?r saker och ting blir riktigt tuffa g?r I-Shift f?r tunga transporter jobbet l?ttare.

Om du k?r riktigt tunga transporter i v?ldigt backig terr?ng kan du skatta dig lycklig.

Nu finns det en I-Shift-v?xell?da f?r dig ocks?! Det ?r den idealiska v?xell?dan f?r timmer- och anl?ggningstransporter och andra tunga transporter.

S? fungerar I-Shift

S? funkar det.

Det kan verka konstigt. Under ytan p? I-Shift ? den modernaste av v?xell?dor ? d?ljer sig en osynkroniserad manuell v?xell?da av den gamla sorten. (Det ?r d?rf?r den ?r s? kompakt och har s? l?ga energif?rluster.) Hemligheten ligger i den intelligenta elektroniska styrenheten. Den styr pneumatiken som i sin tur hanterar kopplingen och v?xlingarna. Eftersom systemet? tar emot information om bland annat fordonshastighet, acceleration, vikt, v?gens lutning och vilket vridmoment som beh?vs kan varje v?xling g?ras med oerh?rd precision. Den kommunicerar ocks? med motorn, som i sin tur justerar varvtal och motorbromseffekt s? att v?xlingarna blir snabba och mjuka.

?

I-Shift-programmet

?

Typ H?gsta v?xel Motormoment (Nm) Godk?nd f?r t?gvikt (ton)
AT2412E Direkt 2400 44
AT2612E Direkt 2600 60
ATO2612E ?verv?xel 2600 60
AT2812E Direkt 2800 44/52
ATO3112E ?verv?xel 3150 60
ATO3512E ?verv?xel 3550 60

?

Hur vill du ha din I-Shift?

Tack vare programvaran kan du anpassa I-Shift efter dina k?rf?rh?llanden.

I-Shift-programvara ? Distribution och anl?ggning

Distribution?& anl?ggning
Skr?ddarsyr v?xell?dan f?r distributions- och anl?ggningstransporter. Inneh?ller funktioner som hj?lper f?raren vid start och sn?v man?vrering.
I-Shift-programvara ? Fj?rrtransport och br?nsleekonomi

Fj?rrtransporter & br?nsleekonomi
Inneh?ller intelligenta funktioner som minimerar br?nslef?rbrukningen. Detta programpaket ?r s?rskilt l?mpligt f?r fj?rrtransporter.

?
I-Shift-programvara ? Fj?rrtransport och br?nsleekonomi med I-See

Fj?rrtransport?& br?nsleekonomi med I-See
L?gger till I-See, inklusive I-Cruise, i paketet Fj?rrtransporter & br?nsleekonomi, vilket ger ?nnu st?rre br?nslebesparingar.?
I-Shift-programvara ? Tunga transporter

Tunga transporter
Optimerar I-Shift f?r mycket h?ga t?gvikter (>85 ton).
? ? ?
I-Shift HD with I-See

Tunga transporter med I-See.
L?gger till I-See och I-Cruise i paketet Tunga transporter ? vilket ger ?nnu st?rre br?nslebesparingar.?

Visa inneh?llet i hela paketet