دوره آموزشی طراحی شده برای کسانی که در محل ساخت‌و‌ساز کار می‌کنند

ساخت‌و‌ساز کسب‌و‌کار خاصی است که نیاز به دانشی خاص دارد. این دوره به طور ویژه به چالش‌هایی که رانندگان در محل ساخت‌و‌ساز و هنگام رانندگی در خارج از جاده با آنها مواجه می‌شوند، اختصاص داده شده است.

دوره آموزشی 'کار در محل ساخت‌و‌ساز' به تأثیر راننده بر زمان آماده به کار و نحوه کنترل و نگهداری کامیون مخصوص ساخت‌و‌ساز به منظور حفظ خودرو و پرهیز از آسیب می‌پردازد. در طول دوره چگونگی مدیریت بارهای متفاوت و نیز جوانب مربوط به ایمنی و امنیت پرسنل، محموله و کامیون توضیح داده می‌شود. به عنوان مثال، رانندگی روی سطوح نرم با مرکز ثقل بالا و متحرک احتمال چپ شدن را افزایش می‌دهد. ‏‫رانندگان می‌توانند با آگاهی از خطرات و علم فیزیک از پیش آمدن شرایط ناخوشایند و حوادث بالقوه جلوگیری کنند.‬

در این دوره آموزشی، رانندگان می‌آموزند چگونه اعتماد به نفس خود را در کنترل خودرو افزایش دهند، در حالیکه کارآیی را به حداکثر می‌رسانند.

مطالب دوره آموزشی

 • چگونگی حفظ ایمنی شخصی
 • شیوه‌های رانندگی خارج از جاده‬
 • خطر چپ شدن
 • ویژگی‌های رانندگی خارج از جاده با خودروی شما

مزایای دوره آموزشی

 • پرهیز از زمان عدم کارکرد و به حداقل رساندن هزینه تعمیر
 • افزایش امنیت راننده و محیط کاری
 • حوادث کمتر و خطر کمتر بروز جراحت
 • کاهش استرس و خستگی مفرط
 • افزایش اطمینان در کنترل وسیله نقلیه و عملکرد رانندگی 

جزئیات دوره آموزشی

 • ساعات CPC
 • شیوه آموزش
 • هزینه دوره آموزشی
 • مرجع دوره آموزشی
نمایندگی محلی‌تان را بیابید.

به شکلی مطمئن در محل ساخت‌و‌ساز برانید

به منظور کسب اطلاعات در خصوص ساعات و اماکن دوره آموزشی بعدی ما و انجام رزرو با نمایندگی محلی کامیون‌های Volvo تماس بگیرید.

نمایندگی محلی‌تان را بیابید.