خطای سرور (۵۰۰)

وب‌سایت مورد بازدید مشکلی دارد که مانع از نمایش صفحه می‌شود.
این خطا معمولاً در طول انجام عملیات سرویس وب‌سایت یا به علت خطای برنامه‌نویسی در وب‌سایت‌های تعاملی رخ می‌دهد که در آن از اسکریپت استفاده شده است.