کابین کوتاه تخت‌دار‬ Volvo FH16

۸۰ سانتی‌متر جای بازی دارید

چنانچه به فضایی در بالای کابین برای جرثقیل یا الواربر نیاز دارید، کابین کوتاه تخت‌دار قابلیت انعطافی را که نیاز دارید در اختیارتان می‌گذارد. ما همچنین تعلیق کابین را ۲۰ میلی‌متر کاهش دادیم و آن را برای وقتی که نیاز دارید تجهیزاتی را روی سقف کابین نصب کنید، ایده‌آل کردیم و ارتفاع آن را برای محدودیت ۴ متری اروپایی هم حفظ کردیم.

طراحی هوشمند ما را قادر ساخت تا نهایت استفاده را از فضای موجود کابین کوتاه ببریم

سقف یک‌دست

به منظور کمک به شما برای نهایت استفاده از ارتفاع کابین کوتاه، همه‌چیز را از روی سقف کنار گذاشتیم. آنتن WLAN و تلفن داخل کابین هستند و آنتن‌های اخذ عوارض، رادیو FM، CB و Dynafleet در اطراف کابین جاگذاری شده‌اند.

ابعاد کابین تخت‌دار

چطور ممکن است

A. کابین

B. اسکلت

C. سیستم تعلیق

تایرهای D.

نمایندگی محلی‌تان را بیابید.

پایین بروید

چنانچه کابین کوتاه تخت‌دار، کابین مورد نظر شما است با نمایندگی محلی کامیون‌های Volvo تماس بگیرید یا به آنجا سر بزنید. آنها خوشحال می‌شوند اطراف را به شما نشان بدهند.

نمایندگی محلی‌تان را بیابید.