کل سیستم تعلیق بازنگری و به‌طور دقیق تنظیم شده است. به منظور بهتر کردن هدایت‌پذیری، همه‌چیز تعویض شده، ارتقا یا بهبود یافته است.

نیکلاس فرود

متخصص دینامیک خودرو، کامیون‌های Volvo

Volvo FM با پایداری ارتقا یافته فرمان

استوار مانند قطار

طراحی دوباره شکل هندسی سیستم تعلیق فنری جلو موجب کاهش فشار چرخش و ارتقای چشم‌گیر پایداری فرمان شده است. این امر حس بهتری را در کنترل کامیون در هر شرایطی به شما القا می‌کند. سیستم تعلیق ارتقا یافته جلو همچنین از میزان لازم اصلاح مسیر می‌کاهد، بنابراین کامیون در بزرگراه و تندترین پیج‌ها از هدایت شما پیروی می‌کند.

Volvo FM با کاهش بیش از حد پیچیده شدن فرمان

کنترل نیرو

ما همچنین سیستم تعلیق بادی عقب را تغییر داده‌ایم. طراحی انحصاری Volvo موجب می‌شود پایدارکننده‌های جلوی محور که مانع از انتقال نیروهای ناخواسته از جاده به اسکلت می‌شوند، به‌طرز برجسته‌ای نشان داده شوند. این طراحی همچنین نیروهای ناشی از تریلر را که باعث می‌شوند کامیون هنگام ورود به پیچ بیش از حد بپیچد، متوقف می‌کند. 

Volvo FM، حماسه اسپلیت

سیستم فرمان پویای Volvo

بزرگ‌ترین پدیده از زمان فرمان هیدرولیک. در سیستم فرمان پویای Volvo با استفاده از 'پوشش گشتاور' حرکات ناخواسته فرمان اصلاح و گشتاور اضافی در زمان نیاز تأمین می‌شود. این امر منجر به پایداری بی‌نظیر در سرعت بالا، کنترل کامل و سرعت پایین و کاهش چشم‌گیر فشار از روی عضلات شما می‌شود.

VT

فقط به حرف‌های ما اکتفا نکنید

هدایت‌پذیری در سطح جهانی را خودتان تجربه کنید. به نمایندگان کامیون‌های Volvo مراجعه کنید. آنها با کمال میل کلیدها را به شما می‌دهند.

نمایندگی محلی‌تان را بیابید.