وقتی کامیون بارگیری شده است، محور خود‌به‌خود پایین می​آید.

حالت رانندگی بهینه

محور قپانی جفت در مواردی که در مسیری با بار سنگین حرکت می​کنید و در مسیر دیگر بدون بار هستید، ایده‌آل است. وقتی کامیون خالی است، برای آزاد کردن و بالا بردن محور محرک باید دکمه‌ای را روی داشبورد فشار دهید. بلافاصله پس از اینکه کامیون را بار زدید، محور محرک به طور خودکار پایین می‌آید و درگیر می‌شود تا تضمینی برای حداکثر کشش و قابلیت رانندگی باشد. از شروع تا پایان این کار فقط حدود ۱۵ ثانیه طول می‌کشد، در نتیجه وقت ارزشمندتان تلف نمی‌شود.

بالا رفتن محور مصرف سوخت را تا ۳% کاهش می‌دهد

تا ۴% در مصرف سوخت صرفه‌جویی کنید

محورهای محرک اصطکاک و مقاومت حرکت ایجاد می‌کنند و موجب افزایش میزان سوختی می‌شوند که باید مصرف کنید. با آزاد کردن و بالا بردن محور محرک هنگامی که به آن نیازی ندارید، می‌توانید میزان مصرف سوخت‌تان را در مسیر برگشت در حالی که محورتان بالا است تا ۴% کاهش دهید. و به‌طرز چشم‌گیری سودآوری‌تان را ارتقا می‌دهد.

بالا رفتن محور باعث کاهش شعاع چرخش بیش از یک متر می‌شود

قابلیت مانوردهی بیشتر

هنگامی که محور بالا برده می​شود، کامیون مانند مدل ۴×۲ یا ۶×۲ عمل می​کند و در نتیجه شعاع گردش کم‌تر می​شود و قابلیت مانور به‌طرز چشمگیری بهبود می‌یابد. برای مثال می‌توان در ۴×۶ با ۴.۶ متر فاصله بین محور چرخ جلو و محور چرخ عقب، شعاع چرخش را تا بیش از یک متر کاهش داد.

بالا رفتن محور باعث بهتر شدن کشش می‌شود

کامیون‌تان را مهار کنید

به کشش بیشتری نیاز دارید؟ چنانچه حدود بار محور به شما اجازه می‌دهد، به سادگی دکمه روی داشبورد را فشار دهید تا بتوانید وزن را به یک محور محرک منتقل کنید. این کار را می‌توانید به هنگام رانندگی در سرعت پایین هم انجام دهید. 

نمایندگی محلی‌تان را بیابید.

محور را بالا ببرید. سودتان را افزایش دهید

به نمایندگی محلی کامیون‌های Volvo بروید و خودتان محور قپانی جفت را تجربه کنید.

نمایندگی محلی‌تان را بیابید.