สิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของเรา

และเราไม่ได้พูดถึงเฉพาะรถบรรทุกเท่านั้น หากแต่เราได้ริเริ่มสิ่งเหล่านี้มานานแล้ว ย้อนอดีตกลับไปเราเป็นผู้สร้างโรงงานที่ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่สิ่งแวดล้อม แม้กระนั้นเราก็ยังไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนา เพราะเรารู้ว่าคุณยังคงคาดหวังให้เราหาทางออกต่างๆ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป ซึ่งถือได้ว่าเป็นความบากบั่นหรือความพยายามที่ท้าทายที่สุดที่เราเคยเผชิญมา แต่เราก็มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม