ระบบขับเคลื่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ขับเคลื่อนไปอย่างประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุด
การลดการใช้เชื้อเพลิงเป็นเรื่องจำเป็นมากในการช่วยองค์กรประหยัดค่าใช้จ่าย ในมุมของสิ่งแวดล้อมก็เช่นกัน วอลโว่เชื่อมั่นในอรรถประโยชน์ของเทคโนโลยีสะอาด และถือเป็นพันธกิจที่ต้องดำเนินการให้สำเร็จ

ดังนั้น นอกจากการออกแบบรถและเครื่องยนต์แล้ว อัตราการบริโภคเชื้อเพลิงยังเป็นผลมาจากอีกหลายสาเหตุ เช่น น้ำหนักบรรทุก ผู้ขับขี่ สภาพอากาศ เป็นต้น

วอลโว่มีประสบการณ์ยาวนานด้านเทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่ปล่อยไอเสียต่ำและบรรลุข้อกำหนดหลักๆ ทั้งหมดของยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น