Volvo Gold Contract

ชุดมาตรฐานของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการซ่อมแซมรถบรรทุก รวมถึง:

 • การบำรุงรักษาเชิงป้องกันแบบสม่ำเสมอที่ช่วยให้รถบรรทุกของท่านวิ่งได้อย่างราบรื่นเป็นเยี่ยม การให้บริการนี้รวมถึงการตรวจเช็คสภาพฟังก์ชันต่าง ๆ ของรถบรรทุก ระบบหล่อลื่นของคัสซีย์และแค็บ การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ฯลฯ
 • การตรวจเช็คสภาพทั้งหมดจะสอดคล้องกับกฎหมายที่นำมาใช้บังคับ
 • การปรับเทียบเครื่องวัดอัตราความเร็ว
 • การซ่อมแซมทั้งหมดสำหรับรถบรรทุก รวมถึง การซ่อมและการเปลี่ยนแบตเตอรี่
 • อะไหล่และวัสดุทั้งหมดที่จำเป็น

ตัวเลือก

 • การรับและการส่งมอบรถบรรทุกจากศูนย์บริการ
 • การตรวจสอบ/การเติมน้ำมัน การเติมน้ำหล่อเย็นและสารป้องกันจุดเยือกแข็งระหว่างการเข้ารับบริการปกติ
 • การเปลี่ยนหลอดไฟ ฟิวส์และใบปัดน้ำฝน
 • การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม เช่น ฮีตเตอร์ภายในแค็บ retarder และคลัปปิ้งรถพ่วง
 • การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น ที่ยกแพล็ตฟอร์มด้านหลัง
 • การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมตัวถังและชุดประกอบภายใน
 • ซ่อมแซมอุปกรณ์เสริม, wind-deflector และซีลต่าง ๆ ส่วนประกอบทั้งหมดที่ทำด้วยกระจก ฯลฯ
 • การช่วยเหลือตามเส้นทางในประเทศ รวมถึง ค่าใช้จ่ายพิเศษสำหรับการลากจูงและการซ่อมแซม
 • การช่วยเหลือตามเส้นทางระหว่างประเทศผ่านศูนย์บริการทางโทรศัพท์ บริการ Volvo Action รวมค่าใช้จ่ายพิเศษสำหรับการลากจูงและการซ่อมแซม
 • การรับประกันช่วงเวลาดำเนินการของ Volvo - ในกรณีที่รถบรรทุกเกิดเสียโดยไม่คาดคิด วอลโว่จะดำเนินการซ่อมเพื่อให้ท่านสามารถนำรถกลับมาใช้ได้ภายใน 8 ชั่วโมง

 

Volvo Gold Contract นำมาใช้ครอบคลุมในระยะเวลาสูงสุด 5 ปี หรือระยะทาง 1,200,000 กิโลเมตร ขอดูรายละเอียดของ Volvo Gold Contract ได้จากดีลเลอร์ของท่าน