Volvo Trucks

ประเทศไทย

×

ความเป็นส่วนตัว

วอลโว่ กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวอย่างยิ่งยวด เราตระหนักถึงความเชื่อมั่นที่คุณมีให้กับเราด้วยการที่คุณมอบข้อมูลส่วนตัวให้ เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างโปร่งใสและคุ้มค่ากับความเชื่อมั่นที่มีให้กับเรา

 เราจะแสดงให้เห็นอย่างโปร่งใสว่าข้อมูลใดบ้างที่เราจัดเก็บ การใช้ข้อมูลของเรา บุคคลที่เราแบ่งปันข้อมูลด้วย และบุคคลที่คุณสามารถติดต่อด้วยในกรณีที่มีปัญหา

ความเป็นส่วนตัวทั่วไปของเว็บไซต์

คุณสามารถใช้เว็บไซต์วอลโว่กรุ๊ปทั้งหมดได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนของคุณ รายละเอียดของข้อมูลที่เรารวบรวมเป็นมาตรฐานเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์จะมีการอธิบายไว้ด้านล่าง หากคุณลงทะเบียนสำหรับบริการใดๆ หรือติดต่อเราผ่านแบบฟอร์ม จะมีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนของคุณ

ข้อมูลประจำตัวและรายละเอียดการติดต่อของผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของกลุ่ม

AB Volvo ("วอลโว่") ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นส่วนตัวของกลุ่มวอลโว่ ที่ gpo.office@volvo.com หรือทางไปรษณีย์ หรือโทรศัพท์ที่:

AB Volvo ถึง Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Sweden 

+46 (0)31 66 00 00 

ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่วอลโว่จะประมวลผล เพื่อวัตถุประสงค์ใด และโดยอาศัยพื้นฐานทางกฎหมายใด

เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์วอลโว่ใดๆ เว็บเบราว์เซอร์จะได้รับการกำหนดค่าทางเทคนิคให้ส่งข้อมูลต่อไปนี้ ("ข้อมูลบันทึก") ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยอัตโนมัติ จากนั้นเราจะจับภาพในไฟล์บันทึก:

  • วันที่เข้าใช้งาน
  • เวลาที่เข้าใช้งาน
  • URL ของเว็บไซต์อ้างอิง
  • ไฟล์ที่ได้รับ
  • ปริมาณข้อมูลที่ส่งไป
  • ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์
  • ระบบปฏิบัติการ
  • ที่อยู่ IP
  • ชื่อโดเมนของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ

ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะ ที่ไม่อนุญาตให้ระบุตัวคุณ ข้อมูลนี้จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางเทคนิค เพื่อที่จะส่งมอบเนื้อหาและการเก็บรวบรวมที่คุณร้องขอได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นลักษณะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการใช้เว็บไซต์ ข้อมูลบันทึกได้รับการวิเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และเป็นฟังก์ชันพื้นฐานของเรา วอลโว่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของวอลโว่ ได้แก่ ความเอาใจใส่ในการจัดการเว็บไซต์ตามแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจที่เป็นธรรม และเพื่อรักษาความพร้อมใช้งานและการทำงานของเว็บไซต์ 

คุกกี้
เราใช้คุกกี้และพิกเซลการติดตามเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ การรวบรวมข้อมูลการใช้งานและการสร้างโปรไฟล์การใช้งานนี้จะดำเนินการแบบไม่ระบุตัวตนโดยใช้รหัสคุกกี้ เราสร้างและจัดเก็บโปรไฟล์การใช้งานเหล่านี้แต่เพียงผู้เดียว ในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตน และจะไม่รวมเข้ากับชื่อของคุณหรือกับข้อมูลอื่นๆ เช่น ที่อยู่อีเมล ซึ่งอาจเปิดเผยตัวตนของคุณ

ไม่สามารถใช้คุกกี้เพื่อเรียกใช้โปรแกรมหรือส่งไวรัสไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ด้วยข้อมูลที่อยู่ในคุกกี้ เราสามารถทำให้การนำทางง่ายขึ้น และอำนวยความสะดวกในการแสดงเว็บไซต์อย่างถูกต้อง

แต่ละเว็บไซต์มีคำสั่งคุกกี้ของตัวเอง ซึ่งคุณในฐานะผู้ใช้สามารถดูการใช้คุกกี้ที่แน่นอนสำหรับไซต์นั้นๆ 

การส่งต่อข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม

หากจำเป็นวอลโว่อาจปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากกฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดให้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในวอลโว่กรุ๊ปอื่นๆ รวมถึงบริษัทนอกสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป EU/EEA นอกจากนี้หากมีความจำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล วอลโว่อาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทและซัพพลายเออร์ของบุคคลที่สาม รวมถึงบริษัท และซัพพลายเออร์นอกสหภาพยุโรปเขตเศรษฐกิจยุโรป (EU/EEA)

เราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการที่หลากหลาย เพื่อส่งมอบเว็บไซต์วอลโว่กรุ๊ปทั้งหมด วอลโว่จะทำให้มั่นใจว่ามีการปกป้องข้อมูลอย่างเหมาะสม เพื่อมอบการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับที่เพียงพอตามที่มีการระบุโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ .

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เราไม่มีการชักจูงในการปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามของผู้ดำเนินการของไซต์เหล่านี้ด้วยบทบัญญัติการปกป้องข้อมูล

วอลโว่ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าไร

วอลโว่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

สิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลของคุณ

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลจากวอลโว่ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลเกี่ยวกับคุณซึ่งเกี่ยวข้องกับวอลโว่ และการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์ที่จะร้องขอการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง รวมถึงขอให้มีการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ คุณมีสิทธิ์ขอการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณขอให้วอลโว่ทำการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้สถานการณ์บางอย่าง

และคุณยังมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลโดยอิงตามผลประโยชน์อันชอบธรรม หรือการประมวลผลเพื่อการตลาดทางตรง คุณยังมีสิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล (ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ควบคุมรายอื่นๆ) หากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยวอลโว่เป็นไปตามความยินยอมหรือภาระผูกพันตามสัญญาและเป็นไปโดยอัตโนมัติ 

นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นข้อร้องเรียนใดๆ ที่คุณอาจมีไปยังหน่วยงานกำกับดูแล เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยวอลโว่