ระบบการลู่ลม

ระบบการลู่ลมที่ช่วยตัดแรงต้านลม ซึ่งจะส่งผลให้ช่วยเกิดการประหยัดเชื้อเพลิง ผ่านการทดสอบอย่างละเอียดในอุโมงลมและบนถนน และมีในทุกรุ่น