หลังคาโค้ง

ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อความเหมาะสมอย่างสมบูรณ์ มีสำหรับหัวเก๋งทุกรุ่น ยกเว้นหัวเก๋งแบบนักท่องโลก XL (Globetrotter)