ที่พักแขน

ที่มีประสิทธิภาพและสดวกสบายสำหรับการเดินทางใกล ช่วยให้การนั่งอยู่ในลักษณะที่ดีขึ้น, ลดอาการปวดหลัง ง่ายต่อการติดตั้ง, และมีปุ่มปรับได้