ความปลอดภัยในระบบขับเคลื่อน

เบรคเสริมทรงพลัง
ระบบเบรคล้อมและเบรคเสริมที่ทำงานร่วมกัน ทั้งระบบเบรคไอเสีย (EPG) และเบรคเครื่องยนต์ (VEB) ช่วยหน่วงแรงเบรค เป็นการเพิ่มขีดความปลอดภัยและผลผลิต เบรคเสริมที่ทรงพลังช่วยเพิ่มความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางบนทางสูงชันได้อย่างปลอดภัย ฟังค์ชั่นต่างๆ เช่น ระบบเบรคเบลนดิ้งจะควบคุมระบบเบรคให้ทำงานอย่างถูกต้องในทุกสภาพการณ์