ระบบไฮบริด

วอลโว่ ทรัคส์ มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีระบบไฮบริดมามากกว่า 20 ปี ระบบเทคโนโลยีไฮบริดนำมาใช้กับรถบรรทุกหนักครั้งแรกเมื่อปี พ .ศ. 2528 จากนั้นเป็นต้นมา วอลโว่ก็ได้เป็นผู้นำด้านนี้มาโดยตลอด โดยในปัจจุบันมีรถบรรทุกวอลโว่ FE Hybrids หลายรุ่นวิ่งอยู่ทั้งประเทศสวีเดนและสหราชอาณาจักร

สะอาดกว่าและเงียบกว่า
ไดรฟไลน์ของระบบไฮบริดของ วอลโว่ ทรัคส์ คือประสิทธิภาพการทำงานของเชื้อเพลิงในระบบเครื่องยนต์ดีเซลแบบ 7 ลิตร ที่ทำงานไปพร้อมๆ กับพลังมอเตอร์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เป็นตัวผลิตกระแสไฟฟ้า สำหรับโหมดที่เป็นพลังมอเตอร์ไฟฟ้านั้น รถบรรทุกทำงานได้โดยปราศจากการปล่อยไอเสียและเงียบ สำหรับระบบไฮบริดล่าสุดของเรานั้น สามารถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงได้ถึง 20% เมื่อเทียบกับรถบรรทุกแบบเครื่องยนต์ดีเซลธรรมดา

เครื่องยนต์ดีเซลปัจจุบันในระบบไฮบริดมีความเป็นไปได้ที่จะวิ่งได้กับเชื้อเพลิงไบโอ หากเป็นเช่นนั้นจะทำให้การขนส่งนั้นปลอดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่งผลให้มีความยั่งยืนในด้านอุตสาหกรรมการขนส่ง