วัสดุและการนำกลับมาใช้ใหม่

ประมาณ 85-90% ของรถบรรทุกวอลโว่จะถูกนำกลับมาใช้ใหม่ และประมาณ หนึ่งในสาม (33% โดยน้ำหนัก) ของวัสดุที่นำมาใช้กับรถบรรทุกใหม่เป็นวัสดุรีไซเคิล เราสามารถทำเช่นนี้ได้เนื่องจากส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกที่มีน้ำหนักมากกว่า 50 กรัมจะถูกติดสัญลักษณ์ไว้เพื่อความสะดวกในการบอกลักษณะ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่า รถบรรทุกวอลโว่ สามารถนำกลับมารีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ได้ใหม่ได้ เราได้มีการ ซ่อมแซมและปรับปรุงชิ้นส่วนที่ใช้แล้ว พร้อมกับจัดทำคู่มือใช้งานให้กับประเทศต่างๆที่มีการดำเนินงานดังกล่าว