Volvo Blue Contract

ชุดการบำรุงรักษาเชิงป้องกันมาตรฐานประกอบด้วย:

  • การบำรุงรักษาเชิงป้องกันแบบสม่ำเสมอที่ช่วยให้รถบรรทุกของท่านวิ่งได้อย่างราบรื่นเป็นเยี่ยม การให้บริการนี้รวมถึงการตรวจเช็คสภาพฟังก์ชันต่าง ๆ ของรถบรรทุก ระบบหล่อลื่นของคัสซีย์และแค็บ การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ฯลฯ
  • การตรวจเช็คสภาพทั้งหมดจะสอดคล้องกับกฎหมายที่นำมาใช้บังคับ
  • อะไหล่และวัสดุทั้งหมดที่จำเป็น

 

ตัวเลือก

  • การรับและการส่งมอบรถบรรทุกสำหรับการบริการตามกำหนดระยะเวลาแต่ละครั้ง
  • การตรวจสอบ/การเติมน้ำมัน การเติมน้ำหล่อเย็นและสารป้องกันจุดเยือกแข็งระหว่างการเข้ารับบริการปกติ
  • การเปลี่ยนหลอดไฟ ฟิวส์และใบปัดน้ำฝน
  • การบำรุงรักษาอุปกรณ์เพิ่มเติม

ขอดูรายละเอียดและเงื่อนไขของ Volvo Blue Contract ได้จากดีลเลอร์ใกล้บ้านท่าน