optimize

ควรเลือกให้ถูกต้องตั้งแต่ต้น

การเลือกใช้รถบรรทุกที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานและสภาพการขับขี่นั้นๆ โดยเฉพาะ ถือเป็นขั้นตอนแรกที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและลดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่จำเป็นได้สูงสุด

เมื่อ ถึงเวลาที่ท่านต้องการสั่งซื้อรถบรรทุกคันใหม่ ท่ามารถเข้าไปพูดคุยกับดีลเลอร์ของวอลโว่ เพื่อขอรับคำปรึกษาจากมืออาชีพได้อย่างเต็มที่ ดีลเลอร์ทุกแห่งของเรามีผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงในการให้คำแนะนำในการเลือกประเภทของรถบรรทุกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานแต่ละประเภท เพื่อให้ท่านมีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงต่ำที่สุด โดยเราจะประมวลรูปแบบของการขับขี่ ถนนหนทางสภาพของพื้นที่ และจำลองน้ำหนักบรรทุกในระดับต่างๆ เพื่อเลือกสรรเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ชนิดของยาง และดอกยางที่เหมาะสม รวมไปถึงอัตราทดของเพลาท้ายที่มีความเหมาะสมที่สุดให้กับท่าน หากเครื่องยนต์มีกำลังต่ำเกินไปสำหรับภาระงาน

ผู้ขับขี่จะรู้สึกได้โดยสัญชาตญาณ และจะเร่งกำลังเครื่องยนต์จนสูงเกินความจำเป็นซึ่งจะทำให้เกิดการเผาผลาญเชื้อเพลิงสูงมาก อย่างไรก็ตาม รถบรรทุกที่มีกำลังเครื่องยนต์สูงเกินความจำเป็นก็อาจจะส่งผลให้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นเช่นกัน ยกตัวอย่าง โดยเฉลี่ยแล้ว รถบรรทุกที่ใช้วิ่งขนส่งระยะทางไกลๆ บนเส้นทางที่ราบเรียบจะใช้แรงม้าเพียง8-10 ตัวต่อน้ำหนักบรรทุกหนึ่งตันเท่านั้น ขณะที่รถบรรทุกสำหรับการขนส่งที่ต้องวิ่งๆ หยุดๆ บ่อยครั้งหรือใช้งานบนพื้นที่กันดารย่อมต้องการแรงม้าที่สูงขึ้นตามไปด้วย เป็นต้น เราสามารถเลือกอัตราทดเพลาท้ายให้เหมาะสมที่สุดกับความเร็วเฉลี่ยของรถบรรทุกแต่ละคันได้ เนื่องจากอัตราทดเพลาท้ายเป็นสิ่งที่กำหนดภาระ