อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่

ผู้ขับขี่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่โล่งซึ่งอาจเผชิญกับความเสี่ยงได้หลายประการ และแพ็คเกจเสริมด้านความปลอดภัยของผู้ขับขี่จะทำให้วอลโว่ FMX เป็นสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นไปอีกจนถึงเวลาเลิกงานในแต่ละวัน
แพ็คเกจเสริมความปลอดภัยส่วนบุคคล
 
สัญญาณเตือน
 x
ตู้เซฟ  x
ไฟจอดนิรภัย
 x
ถุงลมนิรภัย
 x
เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ
 x
ล็อคประตูรีโมททั้งสองบาน