เครื่องแปลงแรงดันไฟฟ้า

เครื่องแปลงแรงดันไฟฟ้า 24 โวลท์ถึง 12 โวลท์ ให้เลือกระหว่าง 11 แอมป์และ 19 แอมป์ ไม่มีการแพร่กระจายความร้อนที่ทำให้วิทยุหรืออุปกรณ์อื่นๆ เสียหาย มีการจำกัดกระแสไฟเพื่อปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้า การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรสามารถทำโดยการเชื่อมต่อทางตรงเท่านั้น