แผงสวิทช์

แผงที่มีที่ว่างสำหรับสวิทช์พิเศษห้าสวิทช์