ไฟอ่านหนังสือ

ติดตั้งง่ายที่ตอนกลางของแผงอุปกรณ์ ให้ลำแสงตรงแน้นเฉพาะ เนื่องจากมีแขนที่ยึดหยุ่นได้ยาว 50 ซม.