กล่องนิรภัย

กล่องนิรภัยโลหะที่แข็งแรงทำให้ความพยายามในการขโมยทำได้ยากยิ่ง อยู่ที่ด้านหลังคนขับระหว่างที่นอนและแผงด้านข้าง มีให้เฉพาะสำหรับหัวเก๋งแบบมีที่นอนเท่านั้น