ช่องเก็บของ/เอกสารบนด้านข้าง

ติดตั้งบนฝาครอบห้องเครื่องด้านที่นั่งผู้โดยสาร เฉพาะสำหรับวอลโว่ FM เท่านั้น