กล่องเครื่องมือ, พลาสติก

กล่องเครื่องแบบมือกันน้ำติดตั้งโดยตรงบนโครงรถ