เครื่องทำความร้อนหม้อกรองเชื้อเพลิง

ช่วยป้องกันหม้อกรองเชื้อเพลิงจากการติดค้างของพาราฟินที่สะสมในอากาศที่หนาวจัด