โหมดประหยัดเชื้อเพลิง

ซอฟท์แวร์ทำหน้าที่ช่วยผู้ขับให้ขับอย่างประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้น หน้าจอแสดงผลในหัวเก๋งจะแสดงการใช้เชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย การใช้เชื้อเพลิงปัจจุบัน และเป้าหมายการใช้เชื้อเพลิง โดยจะแสดงผลในรูปของตัวเลขหรือกราฟ ถือเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยประหยัดเชื้อเพลิงด้วยการเปลี่ยนรูปแบบในการขับขี่