ไฟทำงานบนหลังคา/ด้านหลังผนังหัวเก๋ง

ไฟสำหรับพื้นที่ทำงานจะให้พื้นที่ส่องสว่างที่กว้างอย่างเพียงพอทั่วทั้งโหลดแพลตฟอร์มหรือทั่วพื้นที่รอบๆ จานที่ห้า ป้องกันน้ำซึมเข้า