ท็อปเฟ็นเดอร์ 2000

ใช้ติดตั้งเหนือยางเพื่อป้องกันความสกปรกจากการฉีดเสปยร์ลงบนรถพ่วง และยังช่วยป้องกันความสกปรกจากการตามหลังรถคันอื่น ถอดออกและทำความสอาดง่าย